Cikkek, publikációk,  Jkult,  Mondo-cikkek

Az Edo-kori Japán urai – A Tokugawa-sógunok

A jelen számunkban bemutatott Ōoku című animében (14-15. oldal) egy olyan fiktív valóságban láthatjuk az Edo-kori sógunokat, ahol felcserélődtek a nemi szerepek, s férfiak helyett nők uralkodnak. De kik voltak a valóságban a Tokugawa-családból kikerülő sógunok, akik több mint 250 éven keresztül álltak – a valós hatalommal nemigen bíró császárok mellett – Japán élén? Milyen intézkedéseket hoztak, mi jellemezte uralkodásukat? Ebben a cikkben a tizenöt sógun közül – a szerző szubjektív értékelése alapján – a legjelentékenyebbeket, legérdekesebbeket emeljük ki.

Tokugawa Ieyasu (1543–1616)

A Tokugawa-sógunok közül talán külföldön a legismertebb a sógunátus megalapítója, Ieyasu. 1543-ban, a hadakozó fejedelemségek korában született a Matsudaira-családba, s gyerekkorát kvázi túszként az Imagawa-klánnál töltötte. Eleinte nekik is szolgált, de később az első országegyesítő hadúr, Oda Nobunaga mellé szegődött. Birtokai Japán középső részén voltak, de az 1590-es években egyre nagyobb befolyásra tett szert Kelet-Japánban, a Kantō-régióban is. Az 1600-as sekigaharai csatában a kelet-japán csapatok élén legyőzte Ishida Mitsunari nyugati csapatait, így ő vált az ország urává, aki az egyes tartományokat irányító daimyók fölött áll. 1603-ban kapta meg a sóguni címet, ám az talán kevésbé ismert, hogy két év múlva lemondott fia, Hidetada javára, ő pedig Edóból Sunpu (a mai Shizuoka) várába visszavonulva, a háttérből irányította Hidetada politikáját. Halála után szentélyt emeltek neki Nikkō városában, ahol Tōshō Daigongen néven sintó istenségként tisztelik.

Tokugawa Iemitsu (1604–1651)

A harmadik sógun, Iemitsu elődjéhez hasonlóan, szintén apja, Hidetada lemondásával került a sóguni pozícióba. Nevéhez fűződik a sógunátus rendszerének megszilárdítása, valamint az ország bezárása. Bevezette az ún. sankin kōtai rendszert, amely szerint az ország egyes tartományainak urai, a daimyók felváltva kell bizonyos ideig a tartományokban, s bizonyos ideig Edóban, a sógunátus székhelyén tartózkodniuk. Távollétében az adott daimyō családja Edóban kellett maradjon: ez garantálta, hogy a tartományúr nem kezd vidéken lázadásba. Apropó lázadás: Iemitsu idején történt az Edo-kor egyik legjelentősebb lázadása, a shimabarai felkelés. Mivel a felkelésben keresztény daimyók is részt vettek, ennek ürügyén Iemitsu betiltotta a kereszténységet, s az 1630-as években rendeletek sorával azt is megtiltotta, hogy külföldiek szabadon beléphessenek Japánba, s a japánok külföldre utazhassanak. Megkezdődött a sakoku, azaz az ország elzárkózásának időszaka.

Tokugawa Tsunayoshi (1646–1709)

Iemitsu után fia, Ietsuna, majd pedig másik fia, Tsunayoshi lett a sógun. Tsunayoshi az autoriter hatalomgyakorlásáról vált hírhedtté: sok tiltó rendeletet hozott, többek között betiltotta a fényűző viseleteket. Neokonfuciánus eszméket vallott, s buzgó hite különös tettekre sarkallta: mivel nagyon fontosnak tartotta az élőlények tiszteletét, rendeleteiben megtiltotta az állatok megölését, bántalmazását („Rendeletek az élőlények iránti irgalomról”). Ez mai szemmel nézve igen előremutató és derék cselekedetnek tűnhet, ebben a korban viszont azt eredményezte, hogy Edo városát ellepték a túlszaporodott, kóbor ebek; kosz és bűz terjengett a városban. A befogott állatokat gyakran jobb minőségű eledellel etették, mint amilyen a nélkülöző emberek étele volt. Nem meglepő hát, hogy a „kutyás sógun” gúnynévvel illetett Tsunayoshi rendeleteit halála után utódja visszavonta.

Tokugawa Ienobu (1662–1712)

A Tsunayoshit követő Ienobu politikájában nagyban támaszkodott a neokonfuciánus tudósra, tanácsadójára, Arai Hakusekire, akinek segítségével számos más régi, elavult szabályt, rendeletet is megreformált, s aranypénz veretésével igyekezett a gazdaságot is stabilizálni. Elődjével ellentétben ő az autokratikus irányítás helyett inkább igyekezett meghallgatni a nép szavát, véleményét. Halála után fia, a még kisgyermek Ietsugu lépett elő a sóguni cím birtokosává: kiskorú lévén a gyakorlatban, a háttérben továbbra is Arai Hakuseki kormányzott.

Tokugawa Yoshimune (1684–1751)

Ietsugu hétéves korában halt meg, s ezzel nem maradt több egyenesági leszármazottja Ieyasunak. A Tokugawa-család mellékágáról kellett tehát utódot választani, így lett a mai Wakayama megye területéről, a Kii-tartományból származó Yoshimune a sógun. Uralkodásának időszakát egyfajta aranykornak tekintik, őt magát pedig az egyik legkiemelkedőbb sógunnak. Menesztette Arait, és számos Arai-féle rendeletet visszavont. Széleskörű gazdasági reformokba kezdett, igyekezett stabilizálni a sógunátus bevételeit. Új rizsföldek létesítését szorgalmazta, szabályozta a beszolgáltatandó rizsmennyiséget, ezért „rizses sógunnak” is becézték. Emellett a „törvények sógunjának” is hívták, ugyanis különösen érdeklődött a jog iránt: a korábbi jogesetekből precedensgyűjteményt állíttatott össze, hogy segítse a bíráskodást; illetve kötetbe gyűjtette az elmúlt korok sóguni rendeleteit is. Emellett bevezette az ún. meyasubako intézményét: egy frekventált helyre elhelyeztek egy ládát, amelybe bárki – a városlakókat és a parasztságot is beleértve – bedobhatta papírra vetett problémáját, panaszát, a kormányzatnak szóló véleményét. Yoshimune nagy figyelmet fordított a takarékoskodásra: saját maga is szerény ruhákat viselt és szegényes ételeket fogyasztott. 1745-ben lemondott, s a sóguni címet fia, Ieshige vette át. Mivel azonban Ieshige egy gyerekkori betegség miatt fogyatékos, s beszéde érthetetlen volt, a háttérből továbbra is Yoshimune irányított egészen haláláig.

Tokugawa Iesada (1824–1858)

Ugrunk egy nagyot az időben, hogy elérkezzünk a sógunátus zavaros utolsó másfél évtizedéhez, a bakumatsu korához. 1853 júniusában megjelentek Matthew C. Perry kapitány fekete hajói Japán partjainál, s az amerikaiak az ország megnyitását követelték. A sógun, Ieyoshi ezután egy hónappal meghalt, így fiának, a gyenge és beteges Iesadának kellett foglalkoznia a külföldiek ügyével. Az ő nevéhez fűződik a kanagawai egyezmény aláírása az amerikaiakkal, melyet később további egyenlőtlen szerződések követtek más nagyhatalmakkal. Iesada regnálása alatt földrengések, cunamik, valamint kolerajárvány is sújtotta az országot, s a külföldről érkező fenyegetések mellett belpolitikai viszályokkal, a külpolitikáját ellenző Kōmei császárral és a megerősödő sonnō jōi („Tiszteld a császárt és űzd el a barbárokat!”) mozgalommal is szemben találta magát. A beteges sógun támasza felesége, Atsu hercegnő volt, akinek életéről taiga dorama is készült, melyet a Magyar Televízió is sugárzott tíz évvel ezelőtt (Mondo 2013/04).

Tokugawa Yoshinobu (1837–1913)

Iesada halála után politikai vihart kavart az utódlás kérdése. A család egyik mellékágáról származó Yoshinobu volt az egyik lehetséges jelölt, de az őt támogatók végül alulmaradtak a másik táborral szemben, így Tokugawa Iemochi lett a 14. sógun. Uralkodása alatt azonban a sóguni hatalom tovább gyengült, s hirtelen halálát követően, 1866-ban Yoshinobu került a helyére. Yoshinobu kísérletet tett a sógunátus megreformálására, az erősödő sógunátus azonban megrettentette a sonnō jōi mozgalmat támogató erőközpontokat. Ebben a különféle intrikákban és bonyolult politikai játszmákban bővelkedő időszakban végül Yoshinobu 1867. november 9-én lemondott a sóguni címről. Ezt követően támogatói és a császárpártiak között rövid polgárháború robbant ki, de végül Yoshinobu 1868 áprilisában vérontás nélkül átadta az edói várat az új kormányzatnak. A Tokugawa-sógunátus több mint két és fél évszázada ezzel véget ért, megvalósult a császári hatalom restaurációja. Yoshinobu később nemesi (hercegi) címet kapott, hobbijainak, például a festésnek, fotózásnak élt, s 1911-ben hunyt el.

A cikk eredetileg a Mondo Magazin 2023/10. számában jelent meg. Hornos Dániel: Az Edo-kori Japán urai – A Tokugawa-sógunok in Mondo Magazin 2023/10., 40-41.

A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, melyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A honlap további használatához, kérem, engedélyezze a sütik használatát. További információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk. Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

Bezárás