Cikkek, publikációk,  Jkult,  Mondo-cikkek

Bűn és bűnhődés az Edo-korban

A Mondo idei számaiban már többször szó esett az Edo-korról (1600–1868): írtunk a sógunokról, valamint a tűzvészekről, gyújtogatásokról is. Ez utóbbi téma kapcsán említettük meg, hogy a gyújtogatásra ebben a korban mint rendkívül súlyos bűncselekményre tekintettek, és kegyetlenül büntették azt. De milyen egyéb cselekedeteket tartott az Edo-kori sógunátus bűncselekménynek? Hogyan zajlott egy korabeli büntetőjogi eljárás? És milyen más büntetéseket róttak ki az elítéltekre? Ezt a témát járjuk körül ebben a cikkben.

Bűncselekmény

Mielőtt belemerülnénk az Edo-kori bűncselekmények témájába, először is röviden tisztáznunk kell, hogyan is épült fel a korabeli államszervezet. Ugyan a központi hatalom a Tokugawa-sógunátus kezében volt, s ők álltak az ország élén, az állam egyfajta föderalisztikus jelleggel bírt: Japán számos tartományra (han) oszlott, melyek élén a tartományurak (daimyōk) álltak. Az egyes tartományok törvényeit az adott tartományúr szabta meg, így – ugyan az alapelvek mindenhol hasonlóak voltak – egy-egy tartományban más és más cselekményeket tekinthettek bűncselekménynek, más és más büntetések létezhettek. Ebben a cikkben így nem is térünk ki az egyes tartományok különbségeire, hanem a sógunátus, tehát a központi hatalom büntetőjogának jellegzetességeit mutatjuk be.

Gyilkosság, gyújtogatás, lopás, rablás, nemi erőszak, tettlegesség… Ezeket a cselekedeteket mai társadalmunk is bűncselekményként kezeli, és ez nem volt másképp az Edo-kori Japánban sem. Ugyanakkor a korabeli társadalomra erősen hatottak a konfucianizmus tanai, így például nagy jelentőséget tulajdonítottak a hűbérúr iránti hűségnek, valamint a szülőtiszteletnek, ez pedig a büntetőjogi szabályokon is tükröződött. Így például a legsúlyosabb bűncselekménynek számított az, ha valaki a hierarchiéban fölötte álló hűbérurát vagy szülőjét meggyilkolta; de akár azért is halálbüntetés járhatott, ha csak megütötte őket. Bűncselekménynek tekintették továbbá a konfuciánus erkölcs elleni cselekedeteket: például a házasságtörést, az engedély nélküli újraházasodást, a hajadon lánnyal való titkos találkozást, a kijelölt negyeden kívüli illegális prostitúciót vagy a kettős szerelmi öngyilkossági kísérletet (shinjū) is. Tilos volt a szerencsejáték, a különféle okiratok hamisítása, a bűncselekményekre való felbujtás és a bűnsegédlet. Emellett az országban felállított ellenőrzőpontokon (sekisho) való jogtalan áthaladást, a külföldiekkel való kapcsolattartást, és az úgynevezett „furcsa történetek terjesztését” is büntették.

Ítélkezés

Az Edo-korban a büntetőjogi pert ginmisujinak nevezték. Fontos megjegyezni, hogy a XVII–XIX. századi Japánról lévén szó, a három hatalmi ág ekkor még nem volt egymástól elválasztva: nem voltak független bírák, hanem a sógunátus által kinevezett hivatalnokok foglalkoztak bíráskodással is. Az azonban meg volt határozva, hogy melyik hivatal, melyik hivatalnok milyen jellegű cselekményeket bírálhat el. Ha valakit bűncselekménnyel gyanúsítottak meg, akkor a korabeli rendőrtiszteknek is nevezhető yorikik és dōshinok feladata volt az illető kézre kerítése. Körözőlevelet adtak ki, melyben feltüntették a gyanúsított személyleírását, ha pedig sikerült előkeríteni az illetőt, letartóztatták, és a fogdába vitték. Az Edo-korban nem voltak olyan börtönök, ahol az elítéltek szabadságvesztés büntetését tölthették volna: a fogdába csupán ideiglenesen kerültek be, amíg ügyüket elbírálták. Ugyanakkor a fogdában gyakran nagy volt a zsúfoltság, s a higiénia hiánya miatt betegségek is terjedtek.

Ebben a korban úgy tekintették, hogy a beismerő vallomás „a bizonyítékok királya”, amire feltétlenül szükség van a per lezárásához. Így a büntetőjogi eljárás célja is az volt, hogy a beismerést kikényszerítse a vádlottból, ehhez pedig kegyetlen kínzásokhoz folyamodtak. A vádlottat összekötözték, ütlegelték, fellógatták, s a kínzásokat addig folytatták, amíg a vádlott meg nem tört, és be nem ismerte tettét. A beismerő vallomást ezután írásba foglalták, majd a bíráskodást végző hivatal tornácán a bíró ítéletet hirdetett. Az ítélet ellen fellebbezésre nem volt lehetőség: a büntetést azon nyomban végrehajtották. Természetesen gyakran olyasmit is bevallottak a vádlottak a kínzások hatására, amit el sem követtek, így nem volt ritka az, hogy valakit ártatlanul ítéltek el és büntettek meg.

Büntetés

A büntetések az Edo-korban a generális prevenció elvét szolgálták. Ez azt jelenti, hogy a hatalom célja a büntetésekkel nem az volt, hogy az elkövető bűnismétlését megakadályozza, hanem az, hogy elrettentse a társadalmat a hasonló cselekedetek végrehajtásától. Ennek érdekében gyakran meglehetősen kegyetlen, brutális büntetésekhez folyamodtak. A korban továbbá bevett volt a kollektív felelősség elve is, egy elkövetett bűncselekményért így például nemcsak az elkövető, hanem annak családtagjai is felelősséggel tartozhattak.

Az Edo-sógunátus jogában hatféle büntetéstípust különböztethetünk meg: az elítélt életére, testére, szabadságára, vagyonára, társadalmi státuszára és méltóságára irányuló büntetéseket. Az elítélt életére irányuló büntetés értelemszerűen a halálbüntetést jelentette, a korban azonban ennek különféle fokozatai léteztek. Mai szemmel nézve furcsának tűnhet, hiszen a büntetések eredménye ugyanaz volt: az elítélt halála. A korabeli viszonyok közepette ugyanakkor a halálbüntetés végrehajtásának módja alapján dőlt el, egy bizonyos büntetést mennyire tart a társadalom súlyosnak. Így például az egyszerű kivégzésnél súlyosabb büntetés volt a lefejezés vagy például a keresztre feszítés. (Valamint, ahogy korábbi számunkban már írtunk róla, a gyújtogatók esetében a máglyán elégetés.) Gyakran az elítélteket a kivégzésük előtt körbehurcolták a városon, majd holttestüket is közszemélére tették.

A testre irányuló büntetések közé sorolhatjuk a botütést és a tetoválást. Utóbbival a cél az volt, hogy mások számára mindörökre láthatóvá tegyék, az adott illető hol és milyen bűncselekményt követett el.

Manapság az elítélt szabadságára irányuló büntetés alatt a börtönben, fegyházban letöltendő szabadságvesztést értjük, a XVII–XIX. századi Japánban azonban más módon próbálták távol tartani az elítélteket a társadalom többi tagjától. Az entō nevű büntetés száműzetést jelentett: az elítéltet egy távoli szigetre száműzték, ahol saját maga kellett boldoguljon. Sokan száműzetésük során betegségek áldozataivá váltak, de voltak olyanok is, akiket – szakmájuk, tudások miatt – nagyra értékeltek a szigeten, és így a közösség részévé tudtak válni. A kevésbé súlyos bűncselekmények elkövetőit száműzetés helyett csupán kitiltották Edo városának környezetéből.

A vagyoni büntetéseket gyakran egy másik büntetés mellé szabták ki: ez teljes vagyonelkobzást vagy pedig pénzbüntetést jelenthetett. Mai modern felfogásunk alapján különösnek tűnhet a társadalmi státuszra, valamint a méltóságra irányuló büntetések kategóriája. Az Edo-kori társadalom azonban szigorúan hierarchikus felépítésű volt, ahol ezek a büntetések is jelentőséggel bírtak. A társadalmi státuszra irányuló büntetések közé tartozott az, amikor valakit szolgaságba kényszerítettek, vagy a hierarchián kívüliek, a hininek osztályába minősítettek le. A méltóságra irányuló büntetések közé pedig szamurájok esetében a hivataluktól való megfosztást, a köznép esetében pedig a szidást sorolhatjuk.

A fentiekben röviden összefoglaltuk, mit tekintett az Edo-sógunátus bűncselekménynek, és milyen büntetéseket szabhatott ki azokra – de mint ahogy már említettük, fontos, hogy mindez tartományról tartományra, időszakról időszakra is változhatott. A Meiji-kor elején pedig a nyugati jog átvételével az Edo-kori büntetőjog kora véget ért.

A cikk eredetileg a Mondo Magazin 2023/10. számában jelent meg. Hornos Dániel: Bűn és bűnhődés az Edo-korban in Mondo Magazin 2023/10., 42-43.

A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, melyek segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. A honlap további használatához, kérem, engedélyezze a sütik használatát. További információ

Weboldalunkon „cookie”-kat (továbbiakban „süti”) alkalmazunk. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. Ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. A „sütiket” az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk. Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a „sütik” használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

Bezárás